اخذ ويزاي تاجيكستان

نوع ويزا مدت زمان تحويل ويزا قيمت
عادي 14 روزه 9-11 روز كاري 65000 تومان

مدارك لازم: گذرنامه + دو قطعه قطعه عكس
نكته: احتمال تغيير قيمت ها به دليل نوسانات دلار يا هزينه دعوت نامه يا تغيير نرخ سفارت وجود دارد.

بازگشت به صفحه اصلي