اخذ ويزاي قرقيزستان

نوع ويزا مدت زمان تحويل ويزا قيمت
15 روزه توريستي عادي 12 روز كاري 110000 تومان
15 روزه توريستي نيمه فوري 9روز كاري 140000 تومان
15 روزه توريستي فوري 6 روز كاري 170000 تومان
يك ماهه توريستي عادي 12روز كاري 120000 تومان
يك ماهه توريستي فوري 6روز كاري 200000 تومان

مدارك لازم: گذرنامه + دو قطعه عكس + اساس نامه شركت يا كارت بازرگاني + نامه از محل كاري + آدرس، شغل ، تلفن
نكته: احتمال تغيير قيمت ها به دليل نوسانات دلار يا هزينه دعوت نامه يا تغيير نرخ سفارت وجود دارد.

بازگشت به صفحه اصلي