مدارك لازم براي اخذ ويزاي قبرس

اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور.
، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک دو قطعه عکس 6×4
کپی از 6 صفحه اول گذرنامه و ویزاهای قبلی.
پاسپورت قدیمی متقاضی در صورت نیاز.
کپی تمامی صفحات شناسنامه متقاضی به همراه اصل آن.
گواهی اشتغال به کار متغاضی به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن.
تاییدیه رزرو اقامت هتل در قبرس.
گواهی موجودی حساب بانکی متقاضی در ایران به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن (در صورت اقامت دایم متقاضی در خارج از ایران اظهارنامه امضا شده می بایست ارایه داده شود).
بلیط رفت و برگشت (دو طرفه) به نام متقاضی.

بازگشت به صفحه اصلي