ويزاي قزاقستان:

نوع ويزا

مدت زمان تحويل ويزا

قيمت

يك ماهه توريستي

22 روز كاري

170000تومان

يك ماهه تجاري

22 روز كاري

230000 تومان


مدارك مورد نياز: گذرنامه + يك قطعه عكس 3*4 رنگي زمينه سفيد و تمام رخ

بازگشت به صفحه اصلی