مدارك لازم براي ويزاي انگلستان

اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور.
اصل گذرنامه باطله در صورت وجود.
فتوکپی گذرنامه از صفحات 1 الی 9 و ویزاهای کشور های اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، ... و کشور مورد تقاضا در 5 سال گذشته.
تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل توسط مسافر.
دو قطعه 6، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک.
´عکس 4
عکس ها نباید اسکن شده باشند.
ترجمه انگلیسی شناسنامه توسط دارالترجمه.
ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار (شامل: روزنامه رسمی، پروانه کسب، پروانه مطب،...) یا گواهی بازنشستگی (شامل: حکم بازنشستگی، کارت بازنشستگی، آخرین فیش حقوقی و دفترچه بیمه) توسط دارالترجمه.
ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به تحصیل برای محصلین با مهر سازمان مربوطه و عکس متقاضی توسط دارالترجمه.
ترجمه انگلیسی سوابق مالی (شامل: پرینت حساب بانکی، نامه بانک، ...) مربوط به 3 ماه گذشته با مهر و امضای بانک توسط بانک.
ترجمه انگلیسی اسناد ملکی به نام مسافر توسط دارالترجمه.
اصل و فتوکپی تأییدیه رزرواسیون هتل در کشور مورد تقاضا.

اصل مدارک فوق باید در روز مصاحبه همراه مسافر باشد
.


بازگشت به صفحه اصلي