اخذ ويزاي امارات متحده عربي - دبي


نوع ويزا مدت زمان تحويل ويزا قيمت
عادي 14 روزه 7-10 روز كاري 135000 تومان
فوري 14 روزه 1-2 روز كاري 165000 تومان

مدارك لازم: گذرنامه + يك قطعه عكس + پركردن فرم هاي تقاضا.
نكته: احتمال تغيير قيمت ها به دليل نوسانات دلار يا هزينه دعوت نامه يا تغيير نرخ سفارت وجود دارد.

بازگشت به صفحه اصلي