مدارك لازم جهت اخذ ويزاي چين

اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور.
تکمیل فرم مشخصات فردی مسافرواعضای اصلی خانواده مسافر به صورت کامل (حتی اگر همراه مسافر سفر نکنند(
درج ایمیل ، آدرس و شماره تلفن و دقیق محل سکونت و محل کار – ذکر شغل دقیق الزامی است . برای دانش آموزان ودانشجویان ذکر نام وآدرس محل دقیق تحصیل الزامی است.

- در صورت داشتن همراه ارائه شماره کارت ملی الزامی است
نام و شماره تماس یک معرف برای تماس در مواقع ضروری
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه.
یک قطعه عکس 3x4 رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک
عکس ها نباید اسکن شده باشند.

*
نکته 1:مدت زمان اخذ ویزای عادی 5 روز کاری می باشد.
*
نکته 2: مدت زمان اخذ ویزای فوری 3 روز کاری می باشد.
*
نکته 3: قیمت ویزا برای همه سنین و همراهان یکسان است.
*
نکته 4: نوع ویزا از نوع توریستی و گروهی می باشد.

بازگشت به صفحه اصلی