اخذ ويزاي بلاروس

نوع ويزا مدت زمان تحويل ويزا قيمت
يك ماهه عادي 12 روز كاري 120000 تومان
نيمه فوري 9روز كاري 130000 تومان
فوري 7 روز كاري 160000 تومان

مدارك لازم: گذرنامه + دو قطعه عكس + اساس نامه شركت يا كارت بازرگاني + نامه از محل كاري + آدرس، شغل ، تلفن
نكته: احتمال تغيير قيمت ها به دليل نوسانات دلار يا هزينه دعوت نامه يا تغيير نرخ سفارت وجود دارد.

بازگشت به صفحه اصلي