مدارك لازم براي ويزاي آفريقاي جنوبي

اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور.
اصل گذرنامه باطله در صورت وجود.
فتوکپی گذرنامه متقاضی 7 از صفحات 1 الی 7 .
تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل توسط مسافر.
دو قطعه عکس 3، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک.
´4
عکس ها نباید اسکن شده باشند و باید با خودکار مشکی به لاتین پشت نویسی و امضاء شده باشند که شامل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد به میلادی باشد.
ترجمه انگلیسی شناسنامه متقاضی توسط داراترجمه.
ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار برای مسافر با مهر سازمان مربوطه و عکس متقاضی توسط دارالترجمه.
ترجمه انگلیسی سوابق مالی (شامل: پرینت حساب بانکی، نامه بانک، ...) مربوط به 3 ماه گذشته متقاضی با مهر و امضای بانک توسط بانک.
ترجمه انگلیسی اسناد ملکی به نام مسافر توسط دارالترجمه
.

بازگشت به صفحه اصلي