1 انتخاب تور
2 تکمیل فرم ثبت نام
3 تأیید اطلاعات
4 پرداخت الکترونیک

انتخاب تور
شماره تورعنوان تورتاریخ شروعتاریخ پایانقیمت تورجزئیاتثبت نام
22 تور اروپا(4شب ورشو +2شب برلين) اول مرداد7مرداد 36000000 ریال بليط رفت وبرگشت،6شب اقامت درهتل 3ستاره،راهنما،ويزا،يك گشت شهري درورشوهمراه باناهار،ترانسفرفرودگاهي،بيمه، هزينه ارزي نقدا دريافت ميگردد(1200) يورو