1 انتخاب تور
2 تکمیل فرم ثبت نام
3 تأیید اطلاعات
4 پرداخت الکترونیک

انتخاب تور
شماره تورعنوان تورتاریخ شروعتاریخ پایانقیمت تورجزئیاتثبت نام
86 تورتركمن صحرا ويژه 4 نفره هرهفته چهارشنبه هاازتهران ومشهدجمعه 2500000 ریال فول خدمات با يك گشت نيم روزي ويك گشت تمام روز .حداقل گروه 4 نفر قابل اجرا ميباشد اقامت در کلبه روستایی .
87 اكوتور گميشان هرهفته چهارشنبه از تهرانجمعه 2300000 ریال رفت وبرگشت باقطار،يك شب اقامت دركلبه صحرايي درمراتع شمال گميشان،صبحانه،نهار،شام ،بيمه حوادث،راهنماي محلي،بازديد از گلفشان منحصر به فرد نفتليجه گميشان ،
88 تورتركمن صحرا ویژه 15نفر به بالا همه روزه از تهرانجمعه 2550000 ریال اقامت درهتل بهمن كردكوي صبحانه ناهار وشام يك گشت نيم روزي ويك گشت تمام روز بيمه حوادث رفت وبرگشت با قطار اجرای مراسم سنتی ذکر خنجر
90 چشمه هاي طبقاتي باداب سورت ساري هر پنجشنبه ساعت 6صبح ازبندرتركمن عصر پنجشنبه 500000 ریال بيمه، راهنما،نهار،وسيله اياب وذهاب،حداقل تعداد 15 نفر جهت اجراي تور چشمه هاي طبقاتي باداب سورت .