اطلاعات پروازهاي  پاریس به تهران

همه روزه:

شماره پرواز   ساعت پرواز شركت هواپيمايي
072 11:20 امارات
1822 11:25 ترکیش
1037 15:30 لوفت هانزا
020 16:00 قطر
1820 16:20 ترکیش
325 17:40 ایتالیا
076 21:50 امارات
038 22:05 الاتحاد

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما